Foto: Mattias Wahlgren

Klockor för Syriens folk

Visby domkyrkas klockor ringer som ett tecken på vår omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk!

Vi blir förtvivlade och uppgivna när vi tar del av rapportering och berättelser om situationen i Aleppo och andra platser i Syrien: barnens uppväxtmiljö, sjukhusens omöjliga arbetssituationer, oskyldiga civila som drabbas. När vanmakten är som störst är det viktigt att samlas i bön.

Liksom många kyrkor i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kommer Visby domkyrkas klockor att ringa som en uppmaning till människor att stanna upp i bön för folket i Syrien och för fred. 

Måndag – fredag kl. 17.00, då arbetsdagen slutar för många i vårt samhälle, ringer kyrkklockorna, fram till FN-dagen den 24 oktober. 

På lördagen har vi vår helgmålsringning och på söndagen ringer vi till gudstjänst, där bönen för fred i världen och särskilt Syrien är en självklar del.

Vi ber också med FN-bönens ord:

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet
kan bära namnet människa. 


Visby den 14 oktober 2016

Sven-Bernhard Fast, biskop

Mats Hermansson, domprost

 

Kyrkan och ett oroligt Gotland

Höststormarna kommer och går över Gotland. Just idag är det både vinden och människorna som sliter. De senaste dagarnas och veckornas händelser sätter sina spår, spår som riskerar att förvandlas till ömmande ärr.