Foto: Mattias Hjalmarsson

"Mässa i skapelsetid"

Klimatdagen avslutas med en mässa med skapelsen i fokus. Mässan är förstås öppen för alla.

Musik och dans vävs in i vår gudstjänst som äger rum i domkyrkan.

Medverkande: Moa Sjögren, Benjamin Ulbricht, Alma Emilsson, Teresia Björk med flera.

Tid: 16.00-17.00.