"Målarverkstad".

Om skaparlusten är på topp och det kliar i fingrarna efter att få sätta lite färg på ett papper eller en duk så är det här stället som kan avhjälpa din klåda.

Vid den här stationen är du välkommen att skapa med färger och ge uttryck för dina idéer och visioner för en hållbar framtid. Hur ser dina tankar, förhoppningar och böner för klimatet ut? Vad vill du att Svenska kyrkan/Visby stift jobbar med för klimatfrågor? 

Här finns en plats för skapande med färger i olika form på både papper och duk. 

Plats: Församlingshuset bredvid domkyrkan.

Tid: 10.40-15.45.