"Intergenerationssamtal Gretas gamlingar"

Med Greta i spetsen är det ungdomarna i världen som har kavlat upp ärmarna för att ta sig an klimatkrisen och lite i bakvattnet försöker äldre generationer hänga på så gott man kan. Men visst borde vi kunna lära av varandra, mellan generationer, på det här området likväl som på så många andra? Välkommen till ett generationsöverskridande samtal om klimat och hållbarhet.

Ett samtal mellan generationer, med bland annat företrädare för ”Gretas gamlingar.” Vilka är drivkrafterna till engagemanget? Hur förhåller man sig till frågor om ansvar och skuld? Vad kan vi lära av varandra?

Lokal: Helge Andshuset, Norra kyrkogatan 3

Tid: 13.15-14.30.