"Återbruk, skapande för alla"

Det här är workshopen för den kreative som gillar att ta något gammalt för att skapa något nytt. Den som ser potentialen i sådant som någon annan har lämnat till återvinning.

Vi skapar nytt av sådant som annars hamnar i återvinningen. Alla är välkomna och kan skapa utifrån egen förmåga. Domkyrkoförsamlingens pedagog Sofia finns på plats och hjälper till. 

Lokal: Församlingshuset bredvid domkyrkan.

Tid: 10.40-15.45.