KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSDAG FRAMFLYTTAD

När en tillvaro med mindre restriktioner är i sikte väljer vi att flytta fram Klimatdagen till våren för att kunna göra en ännu större och bättre satsning. Du är nu på lördag varmt välkommen till Bön för klimatet.

Kontakt 

För mer information är ni välkomna att kontakta klimat- och miljöhandläggare Natalia Svensson 0498-40 49 23, natalia.svensson@svenskakyrkan.se eller stiftsadjunkt för pilgrimsfrågor Benjamin Ulbricht 0498-40 49 03, benjamin.ulbricht@svenskakyrkan.se  

 Bakgrund 

Arbetet med klimat- och miljöfrågor är en del av Svenska Kyrkans färdplan för klimatet. Färdplanen innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030. För mer information besök gärna Svenska kyrkans färdplan för klimatet.