Invigning av ny pilgrimsled

Lördag den 27 juni 2015 invigs pilgrimsleden mellan kyrkorna i Klinte och Fröjel. Fröjel-Klinte är en del av pilgrimsprojektet "Från kyrka till kyrka" - ett sätt att inspirera till att hitta stigar och vägar mellan våra kyrkor som alla, var och en, är fantastiska pilgrimsmål.

Pilgrimsleden mellan Fröjel och Klinte är 7,5 km lång och går på mjuka stigar genom lummig tall- och blandskog, längs höga klintar med utsikt över kusten, genom fuktig myrmark och utmed öppna fält och åkrar.

Lördagen den 27 juni invigs leden av kontraktsprost Staffan Beijer och av oss alla som är med och vandrar.

Samling kl 15.30 på parkeringen vid Fröjel kyrka. Vandringen tar ca två timmar och avslutas med helgmålsbön i Klinte kyrka.

Rebecca Kinnander
0706-307202