Foto: Linda May Dahlström

Husandakt

Om du inte kan eller när du inte har möjlighet att gå till kyrkan kan du anordna en husandakt i ditt hem.

Husandakt

Ta gärna fram psalmbok, ljus och en ikon eller kors om du har.

Inledning
I Faderns, och Sonens, och den heliga Andens namn.
Amen.

Psalm, läsning av psalm eller youtube-klipp

Söndagens evangelietext

Tystnad

Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

Förbön (välj någon av de 3 eller be en fritt formulerad)

1. Gud du som är vår tillflykt och vårt hopp.
Vi kommer inför dig med vår oro i en tid då sjukdom sprider sig runt om i vår värld och i vår närhet.

Vi kommer till dig med vår rädsla och vår känsla av maktlöshet.
Vi kommer till dig med vår oro för anhöriga och vänner och för vår egen hälsa.
Vi ber för alla människor på flykt som särskilt saknar skydd för kropp och själ.

Vi ber för alla som arbetar i vården.
Vi överlämnar allt det som är vårt liv i dina händer.
Omslut oss alla med din nåd och barmhärtighet.
Amen.

 2. Barmhärtige Gud,
Vi ber för din kyrka. Ge oss liv och kraft av Ordet och bönen.
Gör ditt ord levande bland oss.
Gud, var med alla som är sjuka, ensamma och rädda. Var nära alla som sörjer och
saknar.

Välsigna människor och länder och ge vishet till alla som fått förtroende att leda och fatta beslut,
Här i vårt samhälle/vår stad, vårt land och i världen.
Ge oss mod och kraft att arbeta för fred och rättvisa.

Ge oss det vi behöver för att leva
Och stärk vår vilja att göra gott.
Var med människor som förföljs eller plågas på grund av sin tro eller övertygelse.

Låt oss få bli till välsignelse för andra.
Omslut livet med din nåd och låt oss till sist få vara i din frid.
Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre.
Amen.

3. Gud, vi ber för alla människor på jorden,
Att var och en får känna sig älskad och behövd.
Vi ber att du läker den som är sjuk och helar det som är trasigt.

Gud, vi ber om förlåtelse för att vi har gjort andra människor illa.
Lär oss att ta ansvar för våra handlingar.
Och låt förlåtelsen bli en kraft till förändring.

Gud, vi ber om rättvisa och fred mellan människor och länder.
Lär oss att förhindra krig och våld,
Och låt ditt rike ta gestalt i vår värld.
Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Välsignelsen

Herre, välsigne oss och bevare oss
Herre låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig
Herre vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I (Guds) Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Psalm, läsning av psalm eller youtube-klipp