Foto: Rebecca Kinnander

Gratia - en gåva till Visby stift

Till 500-årsjubileet av reformationen när Martin Luther år 1517 spikade upp sina teser och inledde förnyelse av kyrkan har Linköpings stift och Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en ny äppelsort: Gratia. Som en påminnelse om nåden. Trädet delas ut till alla stift och planteras här i Visby i biskopsgårdens trädgård.

Gratia betyder nåd. Därav kommer vårt svenska ord gratis. Nåden var Martin Luthers stora upptäckt och det han förkunnade - allt är nåd. Gud har skapat en god värld som en gåva. Vi förvaltar den. Gud ger förlåtelse när vi missbrukar förtroendet. Det gör hopp för framtiden. Även om jorden går under i morgon så planterar jag mitt äppelträd i dag lär Luther ha sagt.

 

Gratia i jorden! Biskopsgårdens trädgårdsmästare Frans Haraldsson och biskop Sven-Bernhard. Foto: Rebecca Kinnander