Från kyrka till kyrka

"Från kyrka till kyrka" är ett pilgrimsprojekt i Visby stift, där tanken är att erbjuda vandringar mellan två, eller fler kyrkor på Gotland.

Här ges möjligheten för pastorat och församlingar att dela med sig av sina vackra vandringsmiljöer. På många ställen på Gotland har det länge arrangerats pilgrimsvandringar av olika slag mellan kyrkorna och nu vill vi erbjuda alla pilgrimer - vana, som ovana - möjligheten att hitta lokala vandringsleder som passar i längd och tid.

Vandringslederna som presenteras här har olika längd och typ av natur. Några går på skogsstigar och andra på mindre, asfalterade vägar. Några går mellan två kyrkor och andra passerar flera kyrkor. Det gemensamma är att de lämpar sig för reflektion, eftertanke och erbjuder en vacker naturupplevelse.

Varje led presenteras i en enkel folder, där det framgår hur lång leden är och i vilken typ av terräng den går. Foldern berättar också något om kyrkorna längs leden, hur man tar sig till start/mål, samt annat som kan vara av intresse. På baksidan av foldern finns en karta, där leden är markerad.

Det är församlingen/pastoratet som står för leden och tanken är att hålla det hela så enkelt som möjligt. Därför finns markeringsstolpar bara utställda där det är absolut nödvändigt och det är viktigt att du som vandrar tar dig tid att läsa karta och anvisningar noga. Det finns heller inga ordnade sov- och matplatser, men i förekommande fall finns tips på lokala matställen.

Hemse - Rone

Pilgrimsleden mellan Hemse - Rone är ca 12 km lång. En vandring längs mindre, naturnära vägar, med både asfalt och grus.

Klinte - Fröjel

Pilgrimsleden mellan Fröjel och Klinte är ca 8 km lång och går på mjuka stigar genom lummig tall- och blandskog, längs höga klintar med utsikt över kusten, genom fuktig myrmark och utmed öppna fält och åkrar.