Foto: Ulrika Sodren

Första hjälpen till psykisk hälsa

Pressmeddelande tisdagen den 29 januari 2019

Visby stift satsar stort på kunskap och arrangerar utbildningsdagar med målsättningen att öka kunskapen om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.
Under 2019 kommer alla anställda, förtroendevalda och alla ideella krafter inom Svenska kyrkan på Gotland att erbjudas utbildning i hur man bäst tar kontakt och inleder Första hjälpen till psykisk hälsa och suicidprevention.

”Till december räknar vi med att upp till tusen personer utspridda över hela Gotland kommer ha utmärkta kunskaper inom detta svåra och mycket viktiga område tack vare den här satsningen” säger Anne Dungner Hjellström som är utbildningsansvarig från Visby stiftskansli.

Psykisk ohälsa är idag ett folkhälsoproblem och något som drabbar de flesta någon gång i livet. Det finns runt om oss alla. Det kan vara i familjen, på arbetsplatsen i föreningen eller i offentliga rum.
I januari 2018 arrangerade därför Svenska kyrkan i samarbete med Region Gotland informations- och utbildningsdagar under temat ”Att möta människor utan hopp – suicidprevention på Gotland”.
I år bygger Svenska kyrkan vidare på temat genom att erbjuda samtliga anställda, förtroendevalda och ideella krafter en viktig fortbildning med målsättningen att öka beredskapen hos alla inom stiftet för att i vardagliga sammanhang kunna upptäcka och agera med syfte att hindra och lindra psykiskt lidande. Ett annat mål med utbildningen är att minska de fördomar och negativa attityder som ofta kopplas till psykisk ohälsa för att därigenom lindra de drabbade personernas situation som ofta präglas av utanförskap och stigmatisering.

Anne Dungner Hjellström, utbildningsansvarig:
-Vi tycker det är viktigt att oavsett vilken yrkesgrupp man får kontakt med inom kyrkan skall alla kunna göra en första bedömning och veta hur man kan hjälpa personen vidare för att få rätt stöd. Dessutom ser vi kursen som en viktig kompetensutveckling för våra präster och diakoner även om just dessa yrkesgrupper redan har lång och gedigen utbildning gällande att möta och hantera personer i svåra situationer.

 

För mer information kontakta Visby stifts utbildningsansvariga:
Anne Dungner Hjellström
Tfn: 072-535 49 07
E-post: anne.dungner@svenskakyrkan.se


Alternativt vår presskontakt:
Linda May Dahlström
Tfn: 0498-40 49 13
E-post: linda.may.dahlstrom@svenskakyrkan.se

Om ni vill göra ett längre reportage är ni välkomna till stiftskansliet som är beläget i Helgeandshuset, Norra Kyrkogatan 3, i Visby fredagen den 1 eller 8 februari mellan klockan 09:00-12:00 då anställda utbildas. Hör bara av er innan till någon av våra kontaktpersoner.

Bilder

Foto på Anne Dungner Hjellström, fotograf Göran Nilsson/Bildvision

Pressbild till första hjälpen till psykisk hälsa, fotograf Ulrika Sodren

Fakta om utbildningen

Kursen Mental Health First Aid utvecklades i Australien år 2000. Under följande år har programmet fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).

Programmet lär ut:

- Hur man känner igen de olika symptom som karaktiserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser.

- Hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen.

- Hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

MHFA Sverige sprids via Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psyksik ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet

 

Du hittar mer information om MHFA-Första hjälpen till psykisk hälsa på NASP:s webbsida.

www.mhfa.se Första hjälpen till psykisk hälsa

www.ki.se/nasp Nasps hemsida