Foto: Linda May D.

FinsamGotlands pris för samverkan och nyskapande 2021

MindShift, en förening som bildats för att agera plattform åt olika projekt inom området psykisk hälsa, tackar FinsamGotland för den fina utmärkelsen.

Viljan att göra gott för andra och att verka för god psykisk hälsa är grunden i föreningen MindShifts arbete som består bland annat av Visby stift och flera andra samhällsaktörer på Gotland. Den 9 december har MindShift tagit emot FinsamGotlands pris för samverkan och nyskapande 2021. MindShift Gotland som bildats för att agera plattform åt olika projekt inom området psykisk hälsa och för att skapa förutsättningar för nya typer av tvärfunktionell samverkan. Medlemmar är bland andra Sensus, Region Gotland, Länsförsäkringar och Svenska kyrkan.

Sedan 2013 har Finsam Gotland uppmärksammat arbetsplatser och samverkansinsatser som betyder mycket för enskilda och utsatta grupper. 
FinsamGotland är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildning.

Målet för Finsam är att utveckla nya former för möten, arbetssätt och organisation - alltid med individen i centrum.

Foto: Linda May D.