Digitala aftonböner och gudstjänster

Ta del av en andakt från en kyrka någonstans på Gotland.

Visby stifts Youtube-kanal finns flera andakter att ta del av.

Andakterna är inspelade runtom på Gotland i våra vackra kyrkor och i vårt vackra landskap av både biskop Thomas och våra präster och diakoner i stiftet.