Foto: Gustaf Hellsing, IKON

Detta stödjer du som medlem

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror på två faktorer: din inkomst och vilken församling du tillhör. Genomsnittet i landet för kyrkoavgiften 2012 är, exklusive begravningsavgift, 1 krona per intjänad hundralapp. Till det ska läggas begravningsavgiften som alla, inte bara medlemmar, betalar. Riksgenomsnittet för begravningsavgiften är 2012, 24 öre per intjänad hundralapp. Slutligen betalar medlemmarna 11 öre i stiftsavgift och 15 öre till Samfälligheten Gotlands kyrkor.

Några exempel på vad du som medlem stödjer och kan ta del av genom kyrkoavgiften:

Livets stora skiften
Kyrkan erbjuder dig rum och ett sammanhang för livets stora skiften: dop, konfirmation, vigsel och begravning. Genom gudstjänster, andakter, retreater få du chans att växa och upptäcka din insida, möta Gud och mötas i kärlek och varsamhet.

Vård och underhåll av 100 kyrkor
Genom kyrkoavgiften är du med och vårdar och underhåller öns 100 kyrkor, varav flertalet är från medeltiden.  Gotland har ett unikt kyrkligt kulturarv.

Diakonalt och socialt arbete
Du stödjer diakonalt och socialt arbete både i Sverige och genom utlandskyrkans församlingar i andra länder, och internationellt via kyrkor och biståndsorganisationer. Det handlar om krisberedskap, hembesök, familjerådgivning, mötesplatser för ensamma, utsatta människor, samtal med sjuka och sörjande, arbete för fred och försoning, stöd till aidssjuka och mycket mera. Nattskutan och Birkagården är två lokala exempel i stiftet.

Omsorg barn och unga
Vi vill ge en särskild omsorg om barn och unga genom att närvara i förskola, skola och undervisning. Lyhördhet och dialog för de ungas växande och trygghet. Att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få ställa frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation).

Kultur
Församlingarna på Gotland  har ett rikt utbud av musik, konserter, konst och kultur.