Dalhems kyrkas historia

Landsortskatedral - pimpad för 100 år sedan!

Mer om dalhems kyrka. Det är en stor och imponerande byggnad, kanske till och med Gotlands största landsortskyrka. Du upptäcker den redan på långt håll oavsett vilken väg du kommer. Kyrkan är uppförd vid 1200-talets första hälft och de senare delarna är från 1300-talets första hälft.

Innan du går in i kyrkan ta en titt på västportalen, här kan ses en kentaur med svärd och sköld, en drake som slukar en människa och en kung som slår en spikklubba i drakens huvud. På den norra sidan av portalen är det en person som helt lugnt spelar trumpet medan en annan man går runt med ett rejält dryckeshorn; bilder ur legender och vardagsliv.

När du kommer in i kyrkan tror jag att det är svårt att inte bli hänförd. Den här kyrkan liknar ingen annan av Gotlands landsortskyrkor. Ett treskeppigt långhus med nio valv som bärs upp av fyra kolonner, och som avslutning ett rakt avslutat gotiskt kor.

Men det är nog målningarna som fyller nästan alla väggar som är det mest påtagliga och så interiörens snickeriarbeten. Det var vid sekelskiftet 1900 som kyrkan restaurerades och också fick flera typiska nygotiska inslag, en arkitektonisk stil som då var populär. Se till exempel spirorna på tornet och invändigt; bänkinredningen och väggmåleriet i modern tappning men i många fall med medeltida förebilder. Men kyrkan har inte bara nyare måleri; i långhuset sydöstra hörn kan du se medeltida måleri med själavägningen och Sankt Mikael som drakdödare.

Det finns också en medeltida dopfunt med en fantastisk hissanordning som dock är gjord omkring 1900.

Dalhems kyrka kan även ståta med att ha några av Gotlands äldsta glasmålningar. De är från 1200-talet. På nordportalens utsida kan du se en inmurad gravsten från 1100-talet.