Dalhems kyrka

Dalhems kyrka

Upptäckter och möten. Porträtt, skulptur och upptäcktsfärd för de yngsta!

Dalhems kyrka är en av få kyrkor på Gotland som fått en stjärna i Guide Michelins gröna bok över sevärdheter. Det är det fantastiska måleri som skapades av A.H. Hägg och C. W Pettersson i början av 1900-talet som gör kyrkan – "Katedralen på landet" – unik.

Måleriet som i stort täcker väggar och tak var omdisskuterat redan vid sin tillblivelse och kritiken var inte nådig. Samtidigt visar det i sin tur på att det som då kan ses som ett misslyckande eller brister faktiskt är det som idag gör kyrkan unik och välbesökt. Något som kultur "förståsigpåarna" bör betänka och ödmjukt erkänna.

Dalhems kyrkas äldsta konstverk är en gravsten från 1100-talet som sitter vid den norra ingången. I det norra fönstret framme i koret sitter Gotlands äldsta bevarade glasmålning från år 1230 föreställande heliga Margareta beskyddare av barnafödsel, sjuksköterskor och de orättvisst anklagade. Barntemat går igen i den relikgömma i altaret som innehåller, enligt sägnen, träbitar från Jesu krubba och benbitar från barnamorden i Rama.

På kyrkans södra vägg finns medeltida målningar kvar från 1300- talet, Mikael och draken, kejsare Henriks själavägning och en bild av korsfästningen av Jesus tillsammans med de bägge rövarna.

Dominerar gör dock måleriet och glasmålningarna som tillkom vid renoveringen 1899-1907. Bildrutor ur historien om Jesus, Edens lustgård, Ansgars kristnande av Sverige, profeter, änglar, helgon, evangelister, zodiaken, årstiderna och mycket mer. Faktum är att det finns över hundra avbildade änglar i kyrkan. Sammantaget med textilier, bänkar, konstverk, processionskors är faktiskt varje århundrande från 1100-talet och framåt representerat i kyrkan – senaste tillskotten är från 1970-talet då konservator Erik Olsson passade på att lägga till några anakronismer, lekfulla inslag, i sitt renoverings uppdrag i kyrkan och målade dit en bil, en fågel, med hatt och pipa samt glasögon på en av personerna. Säkert finns det fler lekfulla inslag att hitta.

För barn så har vi också tänkt till och gjort en del kluriga uppgifter för de som vill utforska kyrkan - här finns en hel del att upptäcka för den vetgirige!

När det nu är dags för konstnären och skulptören Anders Thorlin att visa sin konst i Dalhem kyrka ser vi verkligen fram emot att även 2000-talet finns representerad i den kyrka som bär spår på konstnärligt uttryck i olika former och från olika tidsepoker.

Dalhems kyrkas historia

Landsortskatedral - pimpad för 100 år sedan!

Anders Thorlin

Skulptör och konstnär.