Bilder och foton

Så här hanterar vi bilder på Visby stiftskansli.

Vi publicerar inga bilder på vår hemsida, i videoproduktioner eller facebook-sida utan ett samtycke och/eller godkännande från de som går att identifiera på bilderna. 

Ett skriftligt samtycke upprättas och man kan när som helst upphäva sitt samtycke genom att kontakta Visby stiftskansli via visby.stift@svenskakyrkan.se eller ring 0498-40 49 00.