Foto: Lars Bäckman

Bete på kyrkans marker

Den svåra torkan ställer till stora problem för djurägare. Så här kan Svenska kyrkan, som är en stor markägare på Gotland, hjälpa till.

Den svåra torkan ställer till stora problem för djurägare. Svenska kyrkan har fått många förfrågningar om det finns mark att nyttja för bete och slåtter. 

Arvid Mickelåker på Visby stift, som ansvarar för den mark som kyrkan äger på Gotland berättar hur man kan få tillgång till bete och foder: 

- Den åkermark och de ängen som kyrkan äger är oftast utarrenderad till lantbrukare. Märker man att någon mark man vet tillhör kyrkan inte har slagits i år - kontakta arrendatorn eller Visby stift om du är osäker. Vi har redan haft ärenden där foder på det viset kunnat tas tillvara då arrendatorn själv avstod. 

Även bete är högintressant, och som stor skogsägare vill kyrkan gärna möjliggöra även den naturresursen. Tillsammans med Skogssällskapets ansvarige Sven-Olof Eliasson kan lantbrukare och andra djurägare ta fram kartunderlag och bilder för att bedöma vilken skog som kan vara lämplig för vilket djurslag. Hästar fungerar bäst i gammal skog, lamm och kalvar tar sig fram där det är snårigare.

- Handläggningen i de här ärendena ska kunna gå fort, säger Arvid. Det tas ut en avgift á 2000 kr + moms för det administrativa arbetet per bete (bl a kostnad för att ta fram kartmaterial, registrering mm). Stängsel och vatten får varje arrendator ordna själva. 

- Jag hoppas att lantbrukare hör av sig om de behöver mark, och även andra djurägare är välkomna, avslutar han. 

På grund av semester önskar vi att intresserade personer tar kontakt så snart som möjligt!

 Kontaktpersoner

 Bete på skogsmark
v. 28-30 (telefon och mail):
Sven-Olof Eliasson, Skogssällskapet 
0176-554 99
Sven-Olof.Eliasson@skogssallskapet.se
v. 31-32 (endast mail):
Sven-Olof.Eliasson@skogssallskapet.se

 

Övriga arrendefrågor
v. 27-29:
Prästlönetillgångar i Visby stift
Line Obermeier, förvaltningssekreterare
0498-404917
Line.obermeier@svenskakyrkan.se