Foto: Magnus Aronson/Ikon

Att jobba med Svenska kyrkans konfirmandarbete

Konfirmandarbetet handlar om att kyrkans tradition möter konfirmandens liv, och konfirmandens egen livsberättelse får tolkas inom ramen för kyrkans stora berättelse.

Bibelnsberättelser, särskilt berättelsen om Jesus Kristus, som knyts ihop med den personliga erfarenheten, blir ett viktigt redskap i konfirmandarbetet. Ett metodiskt varierat arbete ökar konfirmandens möjligheter att forma sin livsberättelse i ljuset av sitt dop. En pedagogik där mötet och samtalet får vara viktigt svarar mot tonåringens behov att bli bemött på allvar.

Om detta och mer finns att läsa i Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.