Åsa Ardin-Kedja

Nya kalkmålningar och skulpturer i de gamla mästarnas miljö.

Garde kyrka På kyrkbacken i Garde slår tidens vingslag för vår kristna tro. Stolphål är funna från en tidig stavkyrka i trä. Under medeltid uppfördes en kyrka i kalksten, som en av de första på Gotland. 

Den medeltida kyrkogårdsanläggningen är unik i Norden med alla fyra stigluckorna och hela kyrkogårdsmuren bevarad. Autsarve luku var enligt sägnen uppförd av en rik dam från gården Autsarve.

Hon behövde under mässan ha skydd för sina silverskodda hästar. 

En spännande upplevelse är att klättra högst upp under takåsen i kyrkan, där finner man ett långt "träsnidat rep", kanske är det sparat från stavkyrkan? 

Trots att de flesta väggarna inte har sina målade bildberättelser kvar, är ändå Garda kyrka mest känd för sina vackra kalkmålningar i tornvalvet. Ja sannerligen, än slår tidens vingslag för vår kristna tro! 

Åsa Ardin Kedja
konstnär

Konstnär åsa ardin kedja Det är en stolthet och en utmaning att i bild få berätta i de gamla kalkmålarnas spår, och att få visa kalkstensskulptur i stenmästarnas medeltida kyrka.

Under romansk tid förkunnades ordet på latin. Att under medeltiden läsa bildberättelser längs väggarna var kanske för barnen som att gå på bio.

Under århundradenas gång har kalkmålningar i Garde kyrka försvunnit, men i tornvalvet vakar ännu två bysantinska helgon som visar kyrkans medeltida prakt.

Kyrkan mitt i socknen har en öppen dörr för det som händer i vår tid. Därför visar mina bilder även de människor på flykt som kom till Garde i juletid 2015. 

Jag hoppas att besökare sommaren 2017 ska få en stunds vila och ro, och utan språk betrakta och ta till sig mina målade bilder på kyrkväggen.

 
Bilder som visas i garde kyrka

  • Kyrkoherden öppnar för asylsökande. Klockaren delar ut
    psalmböcker i fiskafänget
  • Kyrkorådets ordförande och kantor musiserar under valven
  • En skyddsängel bland stjärntecken
  • Kyrkans hot " Stange kan du fa- Men körku ska besta"
  • Kalkstensmadonna
  • Vigvattenskål med levande vatten