Arbete för Eu-migranter - istället för tiggeri

- Ett lyckat projekt som nu går vidare- sprid information om det!

- Många har fått arbete i sommar. Kvar just nu är det faktiskt bara två, berättar Peter Wingquist, en av de som arbetar aktivt på Gotland med ”Ströjobb för EU-medborgare”

Kampanjen startade för tre år sedan och har varit lyckad. Många Eu-migranter har fått arbeten, en del längre, en del kortare. Framförall under sommaren har det gått riktigt bra. Ett 30-tal personer har arbetat stor del av sommaren. Och det är bredd på vad de arbetar med: jordbruk, hotell, städning, storrengöring i ladugårdar, målningsarbeten, staketsbyggen, ja, det är är bara några exempel på de arbeten som Peter nämner. Lönerna är inte höga, men enligt avtal och det är den som ger uppdraget som står för det hela.

- Jag vill säga att till 99% har uppdragsgivarna varit nöjda, och arbetstagarna också, tillägger Peter.

Hälften av gruppen är rudar, alltså resande folk, de andra är romer. De kommer från två olika byar i Rumänien. Att de arbetar innebär att de inte behöver tigga och säkert har många lagt märke till att det är betydligt färre personer som har suttit utanför butikerna i sommar. Anledningen är enkel - de har jobbat!

- De pengar de får ihop går till att ordna det bra på hemmaplan, boende och att försörja familj och släkt, förklarar Peter Wingquist.

- Vi har tagit fram en broschyr som beskriver projektet och vem man kan kontakta för att få veta mer. Se till så att den sprids via församlingarna, uppmanar Peter och fortsätter:

- Genom "Ströjobb"får man saker och ting gjorda, sådant som kanske inte blir gjort. Och samtidigt så gör du en god gärning för en behövande medmänniska, vilket inte är minst viktigt.

Nu arbetar vi med att ta fram en databas för att kartlägga vilken kompetens som gruppen har. Det kommer förenkla förmedlingen.

Damian Ion är en av de som har varit här i sommar. Han är finsnickare. Många har nog sett hans fina räfsor, som säljs bland annat på Linds och på Skulpturfabriken, men han gör mycket annat också, bland annat täljer han dalahästar för Nusnäs.

- Hemma i Rumänien är det ingen som betalar för ett gott hantverk som mitt snickeri är, säger han som en förklaring till varför han är här. Och så är det.

Ströjobb för EU-medborgare är ett samarbete mellan bl a GotlandSolidaritet, Visby Stadsmission, Svenska kyrkan på Gotland, Equmeniakyrkan, Katolska kyrkan.

Broschyren kan du läsa och skriva ut här (OBS dubbel)