Foto: Roland Asplund

Arbeta i kyrkan

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på. Församlingarnas huvuduppgift handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Men det finns också yrken inom kyrkomusik församlingspedagogik, administration och förvaltning. Svenska kyrkan har också ett stort engagemang i socialt arbete.