Änglar på väg till Gotland?

Idag är fler människor än någonsin på flykt från länderna i Mellanöstern och andra platser, bort från krig och umbäranden. Vi kan känna igen den heliga familjens situation. Herodes knektars illdåd är tyvärr inte förgången historia.

Vad händer om varje församling tar emot åtminstone en flyktingfamilj?

I dagarna ägnar jag mig bland annat åt att förbereda den koptiske (egypisk-orodoxe) påvens, Tawadros, besök i Sverige, som börjar nästa vecka. Hans kyrka har som sin symbol en bild som föreställer den heliga familjen, Josef och Maria med Jesusbarnet, på flykt till Egypten undan Herodes. Den egyptiska kyrkan är stolt över att Egypten och dess folk en gång fick härbärgera denna flyktingfamilj.

Idag är fler människor än någonsin på flykt från länderna i Mellanöstern och andra platser, bort från krig och umbäranden. Vi kan känna igen den heliga familjens situation. Herodes knektars illdåd är tyvärr inte förgången historia.

I detta läge manade i söndags också påven Franciskus i Rom alla församlingar, religiösa gemenskaper, kloster och helgedomar i Europa att vara beredda att ta emot en flyktingfamilj. Och fortsätter:

”Evangeliet fordrar av oss att vi hjälper de människor som flyr för sina liv från krig och hungersnöd. Jag uppmanar biskoparna i Europas länder att i sina stift understödja min appell och att påminna om att barmhärtighet är ett annat namn för kärlek”, sade påven.

Också som luthersk biskop i Visby känner jag mig manad att följa denna uppmaning:

Låt det bli en viktig punkt på dagordningen i varje församlingsråd och kyrkoråd att undersöka på vilket sätt vi kan utöva denna medmäskliga tjänst.  Hur kan just vår församling bidra till ett gott mottagande av flyktingar i vår närmiljö. Det kan ske på olika sätt i olika församlingar, genom att ordna boende, engagera sig i utbildningsinsatser, öppna våra hem, församlingshem och bygdegårdar, ordna träffpunkter för nya gotlänningar, vilket land eller vilken kultur de än kommer ifrån …

Framförallt behövs det att vi öppnar våra hjärtan för att bygga mänskliga relationer. Vi är kallade till gästfrihet, som Hebreerbrevet uttrycker det:

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Hebr.13:1

Med bön om Guds välsignelse över Dig och Din församling!+Sven-Bernhard