Anders Thorlin

Skulptör och konstnär.

Upptäckter och möten. Gotland har ju som de flesta känner till ett stort antal fantastiska kyrkobyggnader, alla med sin speciella karaktär och unika konstskatter.

Att använda kyrkorum med respekt och inbjuda till olika kulturarrangemang kan ge flera chansen att upptäcka dem och erfara vilka möjligheter som kan finnas till kontemplation och konsthistoriska perspektiv i denna miljö.

När jag i höstas fick en förfrågan om att visa några av mina skulpturer i Dalhems kyrka kändes det som en både hedersvärd och intressant utmaning. Att i denna mycket speciella miljö, som präglats av århundranden, representerande olika epoker i en ovanlig riklig mängd, få möjlighet att bidra till nya upptäckter och möten, var lockande. Kanske kunde det även leda till att se både nya detaljer av kyrkans bildskatter och egna skulpturer på ett annat sätt. Det föder tankar kring tid och existens, våra egna liv, nu och igår, i perspektiv av kyrkans imponerande 1000 åriga historia!

De huggna stenarna, i murar, portaler, dopfuntar och skulpturer, och dess egentliga ålder, leder in i svindlande perspektiv av 400 miljoner år och mer…

I och utanför Dalhems kyrka finns alla möjliga olika sorters stenar att upptäcka; kyrkogårdens gravstenar, i kyrkans exteriör och interiör, och i de skulpturer jag visar.

Här finns gotländsk kalksten och sandsten, här finns graniter, gnejser och diabas, hitresta under istiden eller importerade från till exempel Italien och Tyskland. Men också alabaster, marmor, dolomit och andra märkliga stenar från avlägsna länder och världsdelar.

Det finns så mycket karaktär i stenar. Det är inte bara form, färg och hårdhet. Vissa stenar kan vara kalla, andra varma, några är sträva, andra lena och härliga att smeka. Medan andra kan ge en upplevelse av kraft och en känsla av tröst.

 Jag har fått förmånen att arbeta med sten i mer än 30 år av mitt liv. I mitt arbete som konstnär tycker jag också om att även använda trä och andra material. Jag gör solitära arbeten, utsmyckningar och installationer. På Gotland kan man t ex se "Stenskepp" vid minneslunden på Norra kyrkogården i Visby. Välkommen också till Vänge gamla skola där jag har min ateljé med utställning av skulpturer i och utomhus.

 Anders Thorlin