Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Anbudsunderlag jordbruksarrende i Källunge

Prästlönetillgångar i Visby stift utbjuder 5 ha åkermark på Källunge prästgården 1:1, lott 3.