21 miljoner till Gotlands kyrkor

Stiftsstyrelsen har beslutat om fördelningen av KAE för ramår 2019 det vill säga åtgärder 2019-2020. Visby stift har 21 miljoner att fördela.

Stiftsstyrelsen har fördelat 21 miljoner till underhåll av Gotlands kyrkor.

Stiftsstyrelsen har beslutat om fördelningen av KAE för ramår 2019 det vill säga åtgärder 2019-2020. Visby stift har 21 miljoner att fördela.

De stora åtgärderna görs på följande kyrkor:

Akebäck kyrka beviljas 6 miljoner för in- och utvändiga åtgärder.

Burs kyrka får närmare 2,6 miljoner för in- och utvändiga åtgärder. Det är främst putsen på tornet som behöver åtgärdas.

Hamra kyrkas fasader måste åtgärdas och nästan 4 miljoner kronor avsätts för att åtgärda putsen på hela kyrkan. Idag har kyrkan en puts som gjordes som ett provisorium på 1990-talet, den behöver knackas ned och putsats igen.

Hejde kyrka, 1,4 miljoner kronor för in- och utvändiga åtgärder, bl a ska dopfunten konserveras.

Sproge kyrka får närmare 4,3 miljoner kronor för in och utvändiga åtgärder.

Därtill kommer flera tornhuvar på landsortskyrkor som ska åtgärdas.

Tjärning gäller för flera av dessa tornhuvar, men några ska vi också byta spirstocken på. Det behöver göras vart 100 år, berättar stiftsantikvarie Rebecka Svensson och tillägger att när det gäller tjära så har stiftet ett eget projekt som också beviljats medel. Fastighetssamordnare Pär Malmros är projektledare för det och syftet är att utveckla metoder för bränning och applicering av tjära. I dag finns det ingen storskalig produktion av tjära i Sverige utan all tjära importeras från Kina eller Bosnien.
När det gäller den kalk som vi använder oss av så är det ett rent kalkbruk som producerats helt på Gotland, det är naturligtvis kulturhistoriska skäl till detta, men även miljön gynnas av lokalproducerat kalk.

Nytt allmänt kyrkounderhållsbidrag
På samma möte tog stiftsstyrelsen även beslut om hur det nyinrättade kyrkounderhållsbidraget skall fördelas inom stiftet. För 2019 har stiftet 3,6 miljoner att fördela. Dessa pengar får användas till alla Svenska kyrkans kyrkobyggnader samt den fasta inredningen såsom bänkar, fast anbringad altarprydnad, predikstol, huvudorgel. Naturligt nog får Samfälligheten Gotlands kyrkor det mesta av dessa medel. De församlingar som är berörda kommer att kontaktas så snart protokollet är justerat.