2018 var det 10 års jubileum för kyrkoseminarium i Katthammarsvik

2018 var det jubileum för kyrkoseminariet. Det firades med ett fylligare program än vanligt.

Det tioårsjubilerande kyrkosemianriet ägde rum den 29 maj - 3 juni 2018. Seminarier hölls på Borgvik i Katthammarsvik och på Arkivcentrum Gotland samt även heldagsexkursion och intressant kvällsunderhållning av olika slag.

Talare och deltagare kom från Danmark, Canada, Estland, Ryssland, Tyskland, USA, Sverige och Gotland, så klart.

Som sig bör är det det kyrklig konsthistoria som står i centrum, men ämnet är brett och vi kan konstatera att här ryms vetenskaper såsom Konstvetenskap, historia, arkeologi, etnologi och mycket mera,

Så alla som är intresserade av kyrkohistoria, pricka in dessa dagar! Mer information kommer kontinuerligt.  

Som vanligt är det konstvetaren och kyrkohistorikern Torsten Svensson som håller i arrangemanget.

Kontakt

Torsten Svensson
E-post, torstensvensson@yahoo.se