Foto: Magnus Aronson Ikon

Visborgskyrkans kör

Nu startar vi upp en kör i Visborgskyrkan och därför söker vi sopraner, altar, tenorer och basar!

Repertoaren kommer vara blandad med allt från gospel och lovsång till nya och gamla arrangemang på klassiska låtar inom körvärlden. Viss sång– eller körvana krävs. Och på grund av Covid -19 är det ett begränsat antal körmedlemmar som är aktuella just nu.

Start: 12 oktober klockan 18:30-20:00
Körledare: Linn Smitterberg

Anmälan och frågor: Linn Smitterberg (e-post) eller mobil 072-5006863