Foto: Ill: Andrej Rubliev (1425)

Vill du finna Gud i vardagen? - Samtala med en följeslagare

Visby domkyrkoförsamling erbjuder en andlig följeslagare. Vill du finna vägar till att leva med Gud i vardagen? Boka ett samtal med vår domkyrkokaplan Cecilia.

I Visby domkyrkoförsamling är vår kaplan Cecilia Nyberg utbildad i ignatiansk andlighet/följeslagare. I bön, tystnad och bibelläsning urskiljer ni tillsammans Guds närvaro. Tillsammans möts ni för att söka Gud, ana helighet i vardagslivet och lyssna efter Guds tilltal. Så skapas vägledning i ignatiansk anda. Med stöd av samtalen söker du sedan själv vidare och när ni möts igen delar du det du vill med din följeslagare.

Vid varje tillfälle kommer hon att föreslå bibeltexter eller övningar som du kan använda i bön eller meditation. Hon visar på möjliga sätt att urskilja en väg, och hur bibeltexter kan hjälpa och fördjupa insikter och tro.

Vanligtvis träffar man sig följeslagare några gånger per termin.

Andlig vägledning är kostnadsfri.

INSPIRATION

Inspiration för andlig vägledning kommer från den katolske mystikern och ordensgrundaren Ignatius av Loyola (1491-1556) och hans andliga övningar. Dessa övningar har visat sig fungera väl i många kristna traditioner – bland andra den lutherska.

KONTAKTUPPGIFTER

Cecilia Nyberg

Domkyrkokaplan