Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Synpunkter och feedback

Vi vill bli bättre och vi är alltid nyfikna på vad ni föräldrar tycker om verksamheten!

Om du skulle känna dig missnöjd med något i vår verksamhet, vill vi få veta detta. Vi har då möjlighet att reda ut eventuella missförstånd eller rätta till det som gått fel.

Eller har du bara tips om vad som kan bli bättre? Välkommen att höra av dig! Om det så är positivt eller negativt, kontakta oss och då helst i nedanstående ordning:

  • Börja med att tala med personalen. Du kan också ringa på 20 68 70 eller skicka e-post
  • Kan inte problemet lösas den vägen så ta kontakt med förskolechef  Anna Lindskog, telefon 072-518 05 63 eller e-post.
  • Om du trots kontakt med Förskolechef känner att frågan inte är löst ber vi dig kontakta domprost Mats Hermansson, telefon 0498-20 68 48 eller e-post.
  • Du kan också välja att göra en skriftlig klagomålsanmälan. Använd då blanketten som du kan ladda ner och fylla i.

Du kommer att få ett skriftligt svar inom 14 dagar. Alla synpunkter och klagomål som kommer in – muntliga eller skriftliga – dokumenteras av förskolan. De sitter i en pärm på förskolechefens arbetsrum. Pärmen gås igenom regelbundet vid avstämningsmöten med huvudmannen.