Ett par som står och blickar ut mot horisonten.
Foto: Doris Lemke

Pensionär till pensionär

Det här är gruppen för äldre som har lite extra och kan tänka sig att bidra till de som saknar något.

På Gotland finns fler pensionärer än du anar som av olika skäl kan ha det ekonomiskt tufft under en längre eller kortare period. Den här gruppen är till för dig som kan tänka dig att hjälpa en annan pensionär!

Alla som behöver hjälp med något kontaktar Visby domkyrkoförsamlings expedition tel 0498-20 68 00.

Bakom gruppen står frivilliga inom Svenska kyrkan på Gotland. Viktigt att påpeka är dock att inget medlemskap i Svenska kyrkan krävs för att vare sig dela med sig eller ta emot genom den här gruppen. Här ligger fokus på att kunna dela med sig till en medmänniska av det man kan avvara.

Det kan också bli tips om aktiviteter och gemenskapsträffar här i gruppen. Tanken är framförallt att EN PENSIONÄR som har möjlighet hjälper EN ANNAN PENSIONÄR som behöver!

Swish för att hjälpa

Domkyrkoförsamlingen kan numera även ta emot pengagåvor via Swish och smarta telefoner. Om du har appen i din mobiltelefon vill säga.
Just nu kan du bidra till kyrkans internationella arbete, till diakonin och till Birkagården.

Ge din gåva snabbt och enkelt till:
Svenska kyrkans internationella arbete,
nummer 123 175 75 33.
Församlingens diakonala arbete,
nummer 123 657 19 05.
Natthärberget Birkagården,
nummer 123 096 16 56
Familj till Familj
nummer 123 472 99 68