Foto: Mattias Wahlgren

Visborgskyrkan renoveras

Under hösten 2019 kommer Visborgskyrkan att rustas för framtiden.

De förberedande arbetena har redan påbörjats under sommaren, och det är tänkt att främst ventilationen ska bli bättre i församlingsdelarna.

- Det är ett tiotal år sedan några större arbeten gjordes, så vi behöver förbättra främst ventilationen i de övre församlingsdelarna nu. På nedervåningen iordningställdes detta för bara några år sedan, så nu ska resten få hinna ikapp, säger Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Ahlqvist.

- Vi vill såklart också att kyrkan ska vara så fin som möjligt till advent och det 50-årsjubiléum som sker då.

I och med den renoveringen är det ofrånkomligt att verksamheterna som Våffelcafé, Klapp & Klang och naturligtvis även gudstjänsterna påverkas. Visborgskyrkans kök kommer behöva stängas under renoveringen vilket givetvis påverkar de populära verksamheterna som genomförs i lokalerna. Men även möjligheten till kyrk- och begravningskaffe kommer att begränsas.

- Vi får komma ihåg att allt som sker nu, sker för att det ska bli ännu bättre framöver, säger husvärden Ole Kaspersen.

- Vi kan lösa mycket tack vare Församlingshuset vid domkyrkan och de möjligheter vi har där, samt att Terra Nova kyrkan också har möjlighet att både servera och ta emot gäster. När lokalerna renoverades på Terra Nova här om året så påverkade det också verksamheterna men vi behövde ändå inte ställa in allting då. Det ska vi inte behöva göra nu heller. Men titta på församlingens hemsida för att få den senaste informationen ifall någon verksamhet är flyttad eller håller stängt just den dagen.

Visborgskyrkans 50-årsjubiléum firas i samband med mässan den första advent.