Amanda Söderdahl
Foto: Linda May Dahlström

Välkommen Amanda

Nyhet Publicerad

En splitter ny präst gör sitt första år i domkyrkoförsamlingen. Amanda Söderdahl prästvigdes nyligen av biskop Erik Eckerdal och hälsas välkommen i gudstjänsten på söndag i Visborgskyrkan.

Söndagen 29 januari blev Amanda Söderdahl prästvigd för Visby stift. Amanda som är född och uppvuxen i Lärbro kommer det kommande året att vara pastorsadjunkt i domkyrkoförsamlingen och tjänstgöra i alla församlingens kyrkor.

Amanda Söderdahl kände tidigt i livet kallelsen till att bli präst vilket tog fart på allvar efter att hon bestämt sig för att söka in till Uppsala universitet för att studera teologi. 

- Hösten 2017 kom jag in på programmet och det blev genast tydligt för mig att jag ville följa kallelsen jag känt som barn. Nu står jag här med en fantastisk utbildningstid i ryggen och ser med stor glädje fram emot möten mellan människor och möten med Gud - och såklart att få göra mitt pastorsadjunktsår här i domkyrkoförsamlingen.

Visborgskyrkan är en av kyrkorna Amanda Söderdahl kommer att verka i. På söndag 5 februari hålls en välkomstgudstjänst i kyrkan klockan 10.00 dit alla är välkomna för att få hälsa på pastorsadjunkten.

Amanda Söderdahl prästvigd av biskop Erik

Söndagen den 29 januari prästvigde biskop Erik Eckerdal Amanda Söderdahl i Visby domkyrka.