Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tack till alla som räddat Birkagården

Visby domkyrkoförsamling vill få framföra sitt djupaste och innerligaste TACK! Ett tack som går till många. Ett tack som är så stort att det är svårt att få orden att räcka till och ge uttryck för det vi känner.

 

Först och främst vill vi naturligtvis vända oss till Birkagårdens Änglar. Det har varit helt fantastiskt att få arbeta tillsammans med dem och vara ”brygga” mellan dem och domkyrkoförsamlingen. Det är helt makalöst hur sex kvinnor som är fullt sysselsatta i sina dagliga verksamheter ändå förmår avsätta massor av tid av medkänsla och obändig vilja för att rädda Birkagårdens verksamhet under 2018. Ni är fantastiska! Vilken kraft ni besitter! Och ni nådde ert mål med att samla in minst 400 000 kr – totalsumman får vi avvakta tills bland annat alla kollekter kommit in.

Sedan vill vi tacka alla enskilda, föreningar, församlingar, organisationer och företag för hur ni alla bidragit till att Änglarna nått sitt mål. Särskilt rörande är den insamling som Evelina, en av Änglarna, startade bland dem, som verkligen inte har marginaler att ta av, och bad dem sätta in 20 kronor var.  Det gav på ett par dagar 7500 kr. Imponerande! Patrik Rees som köpte en tavla för en rejäl summa på Birkagalans auktion och sedan skänkte tavlan till Birkagården! Tack – Du ger oss ett synligt minne av Änglarnas insamling och en daglig påminnelse om vad Birkagården betyder.

Och så själva galan! Vårt varmaste tack till alla artister som ställde upp gratis, till Wisby Strand som bjöd på lokalen, tekniker, transportörer som såg till att artister kom hit, hotell som bjöd på övernattningar. Alla intäkter kan därför gå oavkortat till Birkagården! 

Förvisso handlade det helt krasst om att få in de pengar som behövs för att garantera verksamheten under 2018. Det målet är uppnått. Det ger domkyrkoförsamlingen andrum att nu förhandla med Region Gotland om en långsiktigt hållbar lösning för finansieringen av Birkagården. För Birkagården kan och får inte läggas ner – det beskedet från hela det gotländska samhället har varit mycket tydligt. Och det är det beskedet som ändå är det viktigaste: det engagemang som visats för Birkagården ska vi bära med oss och alltid ha i åtanke. Gotlänningarna har visat att de bryr sig om och värnar de som är de mest utsatta i samhället. Det gotländska samhället är ett gott samhälle!

Än en gång vårt varmaste tack för en oförglömlig insats!

Inger Harlevi

Ordförande i kyrkorådet i Visby domkyrkoförsamling