Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pressmeddelande - Avtal klart om natthärbärget Birkagården

Socialtjänsten och Visby domkyrkoförsamling överens om fortsatt verksamhet på Birkagården

 

Det var i april som kyrkorådet i Visby domkyrkoförsamlingen fattade beslut om att förbereda en nedläggning av natthärbärget Birkagården på grund av indraget stöd från Arbetsförmedlingen, vilket innebar kraftfullt ökade kostnader. På initiativ av enskilda personer, Birkagårdens Änglar, genomfördes en insamling som ledde till att verksamheten kunde säkras året ut.

- Birkagårdens Änglar gav oss det andrum i förhandlingarna med socialtjänsten som vi så väl behövde, säger Inger Harlevi, ordförande i kyrkorådet. Det gör att samtalen har kunnat föras i lugn och ro, utan stress. 

På fredagen kom parterna överens om ett nytt avtal som tryggar verksamheten i upp till fyra år och gäller från årsskiftet.

- Efter konstruktiva samtal har vi hittat lösningar som tryggar Birkagårdens fortlevnad. Det innebär en trygghet för de utsatta människor som är i behov av natthärbärge av den sort som Birkagården kan ge. Det är värdefullt att Region Gotland kan stödja civilsamhällets insatser för de mest utsatta gotlänningarna, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S).

 - Det innebär att vi kan fortsätta att bedriva verksamheten på samma sätt som tidigare, vilket vi anser vara ett lyckosamt koncept, säger domprost Mats Hermansson. Det gotländska civilsamhället har under alla år visat sitt stora stöd till Birkagården genom frivilliginsatser och generösa gåvor och så kommer vi även fortsättningsvis att behöva bedriva verksamheten.