Meny

Det räcker nu! - Plattform för denna Bön- och fasteaktion

I solidaritet med de utvisningshotade unga ordnas under perioden söndag 6 – lördag 12 januari en Bön- och fasteaktion i domkyrkan. Sluta utvisa unga till krigets helvete i Afghanistan!

EDIT: Det räcker nu! finns även som egna sidor på denna hemsida tillsammans med bönen och material om fasta.

Julefriden 2018 krossades av svenska myndigheter
Vid den tiden utgick ett påbud att alla unga som drömt och hoppats på en framtid – och också gjort allt för att skapa den – istället skulle utvisas till krigets helvete i Afghanistan.
Julen som traditionsenligt är barnens högtid blev inte det julen 2018.  Runt om i Sverige har den gångna julen varit ett helvete för många unga. De väntar på sitt utvisningsbeslut – eller så har de redan fått det och istället för tomten så har de fått vänta på polisen som kan dyka upp när som helst för att verkställa utvisningen. Runt dessa ungdomar finns dessutom en massa engagerade människor som bryr sig om dessa ungas ve och väl. I de svenska bygderna finns många som öppnat sina hjärtan. Ja, svenska myndigheter har saboterat mångas jul i år.

Många av de afghanska flyktingarna som kom hit på hösten 2015 var barn då de passerade Sveriges gräns. Som sådana hade de rätt till skydd i vårt land. Men myndigheterna hann inte med. Köerna för att behandlas av Migrationsmyndigheten blev så långa att barnen i många fall hann fylla 18 år. Eller så ”åldersuppskrevs” de enligt en helt ny och dokumenterat bristfällig ordning. Plötsligt var barnen inte längre barn – och kunde lättare utvisas. Nu behövde inte de svenska myndigheterna längre ta hänsyn till Dublinförordningen som säger att ensamkommande barn normalt inte överförs till annat land. Av Dublinförordningen framgår att barnets bästa ska var en fråga av största vikt för medlemsstaterna.
Men nu hann barnen fylla 18 år – eller så bestämde svenska myndigheter att de var äldre än vad de själva uppgett.

Dessa unga har nu tillbringat många viktiga år av sina liv i Sverige. De har vuxit upp här, livet har rullat på. De har rotat sig. För många är Sverige och den vänkrets de byggt upp här den enda trygga punkt de känner till. I många fall finns de i nätverk av vänner – människor som de är trygga med. De går i skolan i Sverige. De ha lärt sig svenska och är till stor del integrerade i sitt nya hemland. De drömmer som alla unga om en framtid.

Många av dessa unga människors ärenden har inte behandlats logiskt eller mänskligt. Det är mycket som inte har hanterats som det ska. Myndigheternas handläggning har i många fall flera allvarliga brister, inte bara att det tog oresonligt lång tid. Lagar har brutits och barnens rätt åsidosatts å det grövsta. Vad är det som motiverar dessa ofantliga kostnader, detta resursslöseri? Vad är det som driver myndigheterna? Vad är grunden för denna skamliga hantering av unga människor? Vad är det som gör att vi behandlar barn och ungdomar som brottslingar? De allra flesta av dessa unga flyktingar har inte begått något brott. De har inte gjort något fel. Mer än att de flytt från krig och elände.

Vad hände med principen om barnets bästa? Är det så här vi bäst värmer upp inför att Barnkonventionen blir svensk lag om ca ett år? Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder och beslut som rör barn.

Det som nu händer är en skam för vårt land. Vi kan bättre och vi har råd att behandla unga människor värdigt och humanistiskt. Svenska myndigheter måste genast sluta med:

  • att jaga dessa unga på skolor, i sina hem och på gator och torg.
  • att frihetsberöva unga människor som är här som flyktingar.
  • att rycka upp dessa unga och  isolera dem i väntan på utvisning.
  • att konfiskera de ungas mobiltelefon när de tas i förvar för utvisning.

Men framförallt:
Sluta avvisa unga människor till krigets helvete i Afghanistan, som idag räknas som ett av världens farligaste länder, farligare än Syrien. Stoppa genast alla utvisningar dit!
Ge dessa unga en möjlighet till en framtid i Sverige. De är värda det – och Sverige behöver dem!
Stoppa denna smutsiga och ovärdiga hantering av unga som varit mer än tre år i vårt land. Sluta genast med tvångsutvisningarna.
Ge dessa unga deras liv tillbaka!
De ständiga utvisningsbesluten håller inte, inte juridiskt – och framförallt inte mänskligt! Humanismen i landet Sverige hotar att helt krackelera när våra myndigheter agerar på detta sätt.

Några förtydliganden:

  • Alla brott som begås ska lagföras. Tyngre kriminalitet är självklart ingen plusfaktor i asylprocessen. Svenska lagar gäller alla i landet.
  • Det finns många människor som lever under svåra förhållanden i vårt land. Detta gäller svenskar och flyktingar från olika länder.
  • Alla människor som vill flytta till Sverige får inte rum här. Fri invandring är inte lösningen. Gränskontroller och regleringar är nödvändiga i en orättvis värld.

Trots detta - Det är nu dags för en generell amnesti för alla ensamkommande unga som kom till vårt land från Afghanistan under 2015!  Amnesti! Nu, omedelbart!

Tycker du som jag – skriv då på detta upprop!
Visby Domkyrka, Bön- och fasteaktionen 6 -12  januari 2019
Mats Hermansson, domprost i Visby