Meny

Mats Hermansson slutar som domprost

Domprost Mats Hermansson och kyrkorådet har gjort en överenskommelse som innebär att han lämnar sin tjänst den 1 oktober efter mer än 11 år på tjänsten.

- Mats Hermansson har under sin tid som domprost verkligen öppnat domkyrkan mot samhället, säger Inger Harlevi, ordförande i kyrkorådet. Domkyrkan är nu den naturliga platsen för viktiga samtal. Ett exempel är de viktiga och omtyckta Nikodemussamtalen under Almedalsveckan med företrädare för alla riksdagspartier. Mats har gjort domkyrkan till en naturlig plats för konst och kultur i ett brett perspektiv. Sist men inte minst så har han på alla sätt bejakat domkyrkoförsamlingens aktiva medverkan i Gotland Pride-festivalen med Regnbågsmässa och regnbågsfanor i tornet. Det här är en viktig profilering av församlingen, som vi naturligtvis ska värna även i framtiden.

Mats Hermansson kommer att högtidligen avtackas i en högmässa under hösten och han kommer att medverka vid Visborgskyrkans 50-årsfirande på Första advent.

Eventuella frågor kring detta besvaras av kyrkorådets ordförande Inger Harlevi, inger.harlevi@svenskakyrkan.se