Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Livets Gud, Fredens Gud. Vi ber för fred!

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av det spända läget i världen vill vi bjuda in till bön och säga; Välkommen på middagsbön kl 12 i Visby domkyrka.

Livets Gud, Fredens Gud,

med oro kommer vi till dig, och med smärta säger vi: det är krig i Ukraina. Ett land i vår närhet, ett land som många av oss på Gotland har en relation till.

Vi ber för människorna på båda sidor av konflikten. Vi ber för människorna i de drabbade områden där våldet redan har skördat offer. Vi ber för människor som svävar och bävar i ovisshet och rädsla inför utvecklingen. Vi ber för dem som redan tvingats leva med striderna i många år. Vi ber för Ukrainas folk. Vi ber för alla som försöker bistå med hjälp både i landet och runt omkring. Vi ber för - och vi ber med - alla som vill lösa konflikten på annat sätt.

Men vi ber också för dem som nu har valt våldets väg, och för dem som har makten att överväga våldets svar. Gud hjälp oss att förhindra än mer lidande!

Bryt igenom rädslans, misstrons och splittringens pansar. Kom med den frid vi inte själva verkar kunna skapa. I Ukraina, i Syrien, i Afghanistan, i Jemen, i Sydsudan, i Mali, i våra samhällen och i våra hjärtan.

Jesus, fridsfursten, du säger ”Min frid jag ger er!” Och du kallar oss att älska bortom skiljelinjerna. Du kallar oss att vara vittnen för fred och försoning. Lär oss din frid, och kom med fred till Ukraina.

Amen