Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Invigning av Ängskyrkogården

Välkommen lördag den 8 juni klockan 10 till Norra kyrkogården för invigning av den nya delen som ska heta Ängskyrkogården

Norra kyrkogården, som ligger vackert med utsikt mot havet ungefär 2 kilometer norr om Visby innerstad, har utvidgats med ett nytt område som stod färdigt våren 2019. Kyrkogården, som är Gotlands största begravningsplats, är ursprungligen anlagd år 1916 och har utvidgats vid flera tidigare tillfällen. Den nya delen ligger i vad som tidigare var en igenväxt hage som de senaste åren betats av lamm och har fått namnet Ängskyrkogården. Här har det nu gjort plats för både nya urn- och askgravplatser, men också för de för Gotland nya begravningsskicken urnkolumbarium och askminneslund.

Det nya området är ritat av landskapsarkitekt Monica Sandberg som inspirerats av den gotländska naturen i val av växter och material. På kalkstenshällar fästs namnen på de gravsatta och kalkgynnade perenner har planterats i lister och rabatter. Vissa ytor kommer skötas som ängsmark där blåklocka, gulmåra och brudbröd på sikt kommer frodas. En ny gotlandstun omger lammhagen som utgör gränsen mellan kyrkogården och omgivande naturreservat med det populära promenadstråket Kärleksstigen.