Meny

Håkan E. Wilhelmsson vikarierande domprost i Visby domkyrkoförsamling

Som tidigare meddelats, lämnar Mats Hermansson sin tjänst som domprost i Visby domkyrkoförsamling den 1 oktober. Då tillträder Håkan E. Wilhelmsson tjänsten som vikarierande domprost.

Håkan E. Wilhelmsson har tidigare varit domprost i Lund och har efter sin pensionering varit olika församlingar behjälplig med förbättringsarbeten av olika slag.

- Jag är otroligt glad och nöjd med att Håkan E.Wilhelmsson har tackat ja till det här uppdraget, säger Inger Harlevi, kyrkorådsordförande. Håkan har den kompetens och den erfarenhet som församlingen nu behöver.

Arbetet med att rekrytera en ny domprost inleds under hösten. Detta är en gemensam uppgift för stift och domkyrkoförsamling och regleras i Kyrkoordningen.

Ytterligare frågor besvaras av kyrkorådets ordförande Inger Harlevi, e-post: inger.harlevi@svenskakyrkan.se, eller tel 070 521 12 60