#Mötet

Alla behöver vi någon att prata med ibland!

Är du stressad eller orolig? Känner du dig ensam eller osäker? Prata med oss! Vi lovar att lyssna. På riktigt! Inget ämne är för litet, ingen känsla för stor. Vi som lyssnar har erfarenhet av samtal med unga människor.

Personliga samtal bokas via mail, SMS eller telefon. Kostnadsfritt. Tystnadsplikt. Ingen registrering.

Vill du veta mer? Kontakta:

Petra Guteskär
Ungdomspräst
Telefon: 070-315 75 62
petra.guteskar@svenskakyrkan.se


Pia Tofténius
Telefon: 070-608 11 19
pia.toftenius@svenskakyrkan.se