Meny

Max 30

Det här är platsen för dig mellan 18 och 30 år som söker!

Under höstterminen 2020 startar Visby domkyrkoförsamling en mötesplats för dig mellan 18-30 år som vill ha en fördjupad gemenskap kring tro och liv. Vi möts och vrider och vänder på detta med kristen tro och livsåskådning och låter det få ett aktivt uttryck.

Vår ambition med Max 30 är att skapa mötesplatser där människor får växa i tro och fördjupa relationer i en öppen inkluderande miljö med trygga rum för alla oavsett kön, etnicitet, livsåskådning, sexuell läggning eller funktionsvariation. Det skall vara lätt att docka in och ut!

Under Ht-20 träffas vi varannan onsdag för Aftonmässa kl 18 i domkyrkan följt av Max 30 kl 19:00-20:30 i Församlingshuset följande datum: 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12,

Ons 30 sept kl 19 träffas vi i domkyrkans församlingshus för att tillsammans förutsättningslöst spåna kring utformningen. Kom gärna till Aftonmässan kl 18 i domkyrkan.

För mer information, kontakta:
Petra Guteskär, ungdomspräst, tel: 0498-20 68 32. SMS: 070-315 75 62
petra.guteskar@svenskakyrkan.se
Pia Tofténius, pedagog, tel: 0498-20 68 07. SMS: 070-608 11 19
Pia.toftenius@svenskakyrkan.se