Fastighetsskötarna Frans och Robin
Foto: Johan Arvidsson

Fastighetsservice

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen ansvarar för församlingens fastigheter

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen ansvarar för Visby Domkyrkoförsamlings fastigheter t ex Domkyrkan, Visborgskyrkan, Terra Nova kyrkan, Församlingshuset, Klockaregården, Domprostgården, begravningskapellen m m.

Våra fastighetssamordnare heter Frans Haraldsson och vår fastighetsskötare heter Robin Hedendahl. De nås på 0498-20 68 42 eller e-post.

Visby Domkyrkoförsamling har verksamhet mestadels egna lokaler men i vissa fall även i hyrda lokaler som Sjukhuskyrkan och Birkagården. 

Det finns ett vaktmästeri i domkyrkan som ansvarar för den inre verksamheten. Telefon till vaktmästeriet i Domkyrkan är 0498-20 68 40 eller via e-post.