Fasta enligt Gamla testamentet och Jesus

Redan på Gamla testamentets tid underströk Gud för människorna att fastan inte var något värd om den bara blev en ritual - om de inte också följde Guds vilja:

”Som ni fastar i dag blir inte er bön hörd i höjden... Nej, detta är den fasta jag vill se; att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom... Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal, om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ljus bryta fram för dig i mörkret, din natt bli strålande dag...” (Jes 58:4-7, 9-10)

De orden gäller än i dag - och det handlar för övrigt inte bara om fastan. Vi kan byta ut ordet fasta mot ”gudstjänst”, ”predikan”... med mera.

Inga yttre manifestationer - inga ritualer, inga gudstjänster eller lovsånger eller vackra ord - är någonting värda i Guds ögon om vi inte följer Guds vilja och verkligen älskar vår nästa som oss själva och låter det komma till uttryck i konkret handling. Som Jesus uttryckte det:

”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig... och vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig” (Matt 25:40,45)