En bön

Gud, du som genom din son blev ett hotat och värnlöst barn,
hjälp oss att se alla de unga som runt om kring oss lever
i stor utsatthet. Öppna våra ögon för din närvaro i vår värld.
Du som kommer oskyddad
Du som visar dig i det oväntade
Du som är en flykting
Du som drabbas av den okänsliga makten

Hjälp oss att bli allt mer lika dig
Så att vi förmår höra det rop som du har hört
Så att vi kan förstå den nöd som du har förstått
Så att vi kan tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Ja, hjälp oss, som församling och individer, att leva våra liv
I solidaritet med dem som saknar vad vi äger i överflöd.

Må fasta och bön öppna oss för att känna smärtan och
orättvisan i denna värld och väcka hunger och törst efter rättvisa.
Gud, visa oss din väg, och ge oss mod att vandra den.

Ditt bidrag behövs!

Många afghanska ungdomar som funnits i Sverige i tre år har åter tvingats på flykt. Inför ett oåterkalleligt utvisningsbeslut har de i desperation lämnat Sverige. Från trygghet och säkerhet har många tagit sig till Frankrike. Där lever många av dessa afghan-svenska nu under oerhört svåra förhållanden. Man bor i rivningshus, i parker och under broarna i Paris.

Svenska kyrkan i Paris har blivit en träffpunkt för dessa afghanska pojkar. I kyrkan tas de emot som de vänner de är. I kyrkans lokaler får de en trygg plats att vara på – när allt annat är osäkert.
Svenska kyrkan på plats har blivit deras livlina.

Välkommen att stödja det arbetet! Lägg i bössan här – eller swisha till 1230243881, skriv ”Paris” i meddelandefältet.