Birkagården - kontakt

Birkagården är ett samarbetsprojekt mellan församlingen, Gotlands kommun, Röda Korset och Hela Människan Gotland. Här arbetar både anställda och frivilliga. Vill du ställa upp som frivillig, ring Susanne.

Föreståndare
Susanne Ryderholm
Direkttel 0498-20 68 17
Tel: 072-720 68 17
  
.....................................................
Diakoniassistent
Christina Engström
Birkagården Diakonicenter
Direkttel 0498-26 32 11
......................................................