Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

20 anledningar

till att vara medlem i Svenska kyrkan och Visby domkyrkoförsamling

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång under sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som allra bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Det kan vara när man är mycket gammal eller när man är väldigt ung – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp.
Kyrkan är ett sammanhang att vara stolt över. Du är genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan med och möjliggör mycket gott! Som medlem i Svenska kyrkan och Visby Domkyrkoförsamling erlägger du en kyrkoavgift som används till många viktiga och uppskattade verksamheter.

Din kyrkoavgift går bland annat till:

1. barn

Små barn och deras föräldrar har möjligen att mötas i flera av församlingens aktiviteter. Klapp och Klang fyra dagar i veckan, Våffelcafé, Himmel & pannkaka, barn- och ungdomskör bland annat. Vi driver även en förskola.

2. ungdomar

En stor konfirmand- och ungdomsverksamhet, flera olika grupper och rika skolkontakter för att finnas i de ungas värld med erfarenhet och lugn – men också för att församlingsarbetet ska få del av ungas livslust och skaparkraft.

3. sjukhuskyrka

Sjuka, anhöriga och personal på lasarettet stöttar vi genom Sjukhuskyrkans verksamhet. Vi firar gudstjänst på lasarettet varje vecka. Många sjukbäddar får besök för samtal och ett tröstens ord. Att finnas för människor i sorg och kris är centralt i församlingsverksamhet.

4. gudstjänster

Var du än bor i Visby har du nära till en gudstjänst. I församlingens tre kyrkor är det gudstjänst varje vecka – livet här och nu möter hoppet om en evighet, alltid tillsammans. Vi inbjuder varje vecka till nya former av andakter, meditationer, stilla stunder och retreater.

5. äldre

Äldre och daglediga möts flera gånger i veckan i församlingens olika gemenskapsträffar. Mångas ensamhet bryts. Vi finns regelbundet i ett folkbildningsarbete för att öka mångas medvetenhet om samhälle och värld.

6. jourhavande präst

På det nationella nödnumret 112 får människor i krissituationer kontakt med Jourhavande präst mellan kl. 21-06. Kyrkan är öppen under den tid på dygnet, då många andra håller stängt. Kyrkan vill vara tillgänglig när du behöver kyrkan.

7. krisberedskap

En ständig krisberedskap. Vid stora katastrofer som drabbar samhället arbetar vi tillsammans med Region Gotland. För kriser på det individuella planet, när livet känns tufft och man behöver någon att prata med finns kyrkans själavård att tillgå.

8. vatten i natten

Under sommarveckorna i Visby reser vi ett tält mitt i våra ungdomars festande. Under parollen ”Varannan vatten ” delar vi ut vatten och finns tillgängliga för samtal. Vi har också exporterat detta arbete till Ayia Napa på Cypern. Att finnas för våra ungdomar är centralt.

9. fängelset

Livet kan vara skört och vi kan hamna i oönskade situationer. Vi finns varje vecka med personal på häktet och fängelset i Visby för att stötta och ge framtidshopp i en svår situation. Att bli frihetsberövad är ofta en chock för den det drabbar. Viktigt att då ha någon att samtala med.

10. natthärbärge

Vi har huvudansvaret för Natthärbärget Birkagården som är öppet varje natt året runt. Med 16 bäddar motverkar vi att någon ska behöva sova i portar eller på offentliga toaletter. Församlingen värnar människor som av olika anledningar hamnat vid sidan av samhället.

11. kultur

Älskar du musik är du välkommen att ta del av församlingens rika musikliv. I våra kyrkor kan du besöka många gratiskonserter och lyssna till bland annat sju körer i olika genrer. Kom med i sångglädjen! Vi har också regelbund-na konstutställningar i domkyrkan.

12. äldreboenden

Vi har regelbundet andakter på våra äldre- och sjukboenden. Där bor många av kyrkans trogna och det känns angeläget att tillsammans med dem få sjunga gamla älskade psalmer. Vi är i den miljön årligen över 200 gånger med andakt och musik.

13. kulturarvet

Domkyrkan har nästan 300 000 besökare varje år och generösa öppethållandetider. Runt om på Gotland finns det också 92 medeltida kyrkor som är en del av Sveriges kulturarv. Vi underhåller våra kyrkobyggnader och tar ansvar för vårt kulturarv.

14. flyktingarbete

Runt om i världen drabbas människor av krig, svält, naturkatastrofer. Vi ger stöd till människor som är på flykt, oavsett var eller om de befinner sig på Gotland, i Sverige eller utomlands. Med öppenhet och generositet möter vi dem som behöver oss.

15. sorgearbete

Att leva är också att ta avsked av dem vi älskat. Regelbundet inbjuder vi till sorgesamtal, i Visby kallar vi det för ”Leva-vidaregrupper”. Man möts för samtal under en termin för att dela sorgen och hitta vägar att trots allt leva vidare. Vi ger stöd till dem som sörjer nära och kära.

16. det viktiga

Livet bjuder stora och viktiga ögonblick och då finns kyrkan med – i glädje och sorg. Välkommen att döpa ert barn, viga er med Guds välsignelse. Även i det svåraste när en nära och kär avlidit, finns församlingen med hela vägen fram till begravning – och därefter.

17. innanförskap

Församlingens diakoni har många samtal som handlar om stöd och uppmuntran i svåra situationer. Vi vill medverka till att utanförskapet kan vändas till innanförskap. Vi kan också ge stöd i olika samtalskontakter med myndigheter och hjälpa till vid ekonomisk kris.

18. utomlands

Domkyrkan i Visby är även utlandskyrkans domkyrka. Genom Svenska kyrkan i utlandet finns vi med på över 40 platser runt om i världen. Utomlands blir kyrkan en viktig mötesplats för både turister och utlandssvenskar, samt ett stöd vid sjukdom och kris.

19. internationellt arbete

Svenska Kyrkans Internationella arbete, ACT, är på plats vid katastrofer och ger långsiktigt bistånd runt om i världen. Genom partners i den världsvida kyrkan medverkar församlingen till mänsklig värdighet, religionsdialog och fred. Vi är med där det behövs.

20. en röst

Visby domkyrkoförsamling vill vara en röst i det offentliga samtalet på Gotland och stå upp för medmänsklighet, allas rätt till sin kärlek, till sin tro. Församlingen vill vara en röst för solidaritet och ökad förståelse. På det sättet vill vi leva enligt det uppdrag Jesus gett oss.