Vuxna

Allsång i Sörby

24 maj kl. 14.00 i Sörby kyrkhus

Sommarmusik med Mats och Mia

7 Juni kl. 14.00 i Kyrkans hus

Syföreningen

Nu tar Gumlösa kyrkliga arbetsförening sommarledigt. Vi träffas åter den 9 augusti i Sörby Kyrkhus