Vinslövs nya orgel

En musikalisk följetong av Lars Hedström

Nu är orgeln beställd! Den första december 2021 skrev församlingen kontrakt med James Collier Orgelbyggeri AB om tillverkning och leverans av en ny orgel till Vinslövs kyrka. Leveransen beräknas ske under 2024.

Orgeln kommer att placeras nere i kyrkans norra skepp, mellan fönstren i den norra väggen.

Ny orgel i Vinslövs kyrka - bakgrund

Vinslövs kyrkas nuvarande orgel, byggd av Anders Persson, Viken, är klangligt otillräcklig och har en del tekniska brister, något som bedömts riskera större ombyggnadskostnader i framtiden. Orgeln har dessutom en dålig placering på läktaren bakom ett valv i ett ”eget rum”. Problemet med placeringen är alltså att ljudet inte går ut i kyrkorummet, utan stannar kvar i sitt ”rum”. Orgelns konstruktion är tänkt att möta detta problem med ett starkare ljud. Följden blir att kyrkomusikern måste sitta i en ljudnivå långt över alla tillåtna gränsvärden, utan att orgeln hörs tillräckligt väl nere i själva kyrkorummet, något som bland annat gör det svårare för församlingen att delta fullt ut i psalmsången.

För att göra orgeln till ett mer levande instrument i gudstjänsten och på ett bättre sätt kunna leda psalmsången och kören är det därför bättre att ha den nere i kyrkan. I Vinslövs kyrka har det norra skeppet visat sig vara ett optimalt ställe att musicera på och körerna står oftast där och sjunger i gudstjänsten. Norra skeppet har inte längre några fasta bänkar och erbjuder därför goda möjligheter till bra placeringslösningar. Att flytta ner den nuvarande orgeln till norra skeppet går dock inte, eftersom den är avsedd att stå där den står. En anpassande ombyggnad skulle bli minst lika kostsam som ett nytt instrument och resultatet skulle ändå bli osäkert. 

Till sist, för den som undrar: Jodå, Kyrkfikat kommer fortfarande att få plats bredvid den nya orgeln!

Gå gärna in via nedanstående länkar och följ det intressanta projektets gång!

Lars Hedström, instrumentansvarig kyrkomusiker

Intervju med James Collier

Uppstart till Vinslövs nya orgel - En musikalisk följetong

Första avsnittet

Orgelkunskap

Andra avsnittet

Studieresa till Börringe kyrka

Big Ben i London

Tredje avsnittet

Orgelsafari i London – en av världens största Mötesplatser alla kategorier!

Fjärde avsnittet

Liten orgelsafari till Östergötland OCH en första titt i verkstaden

Julspecial 2023

Tankar om orgeltraditionen i kyrkan

Sjunde avsnittet

Sparbanksstiftelsen blir delfinansiär av Vinslövs nya orgel

Åttonde avsnittet

Ytterligare bidrag till orgelprojektet