Syföreningen

Gumlösa kyrkliga arbetsförening träffas andra tisdagen i månaden kl. 13.30

 Alla är välkomna!

Gumlösa kyrkliga arbetsförening träffas andra tisdagen i månaden
i Sörby kyrkhus.

2019 firade föreningen sitt 100-års jubileum.