Syföreningen

Nu tar Gumlösa kyrkliga arbetsförening sommarledigt. Vi träffas åter den 9 augusti i Sörby Kyrkhus

 Alla är väkomna!

Gumlösa kyrkliga arbetsförening träffas andra tisdagen i månaden
i Sörby kyrkhus.

2019 firade föreningen sitt 100-års jubileum.